• LUẬT SƯ CHẠY ÁN - THẨM PHÁN LÀM GÌ?.
  • Thứ bảy, 08/12/2018

    LUẬT SƯ CHẠY ÁN - THẨM PHÁN LÀM GÌ?.

    LUẬT SƯ CHẠY ÁN - THẨM PHÁN LÀM GÌ?. Luật sư chạy án là hiện tượng báo động và gây nhức nhối xã hội đến mức Ban Chỉ Đạo Cải Cách Tư Pháp Trung Ương (BCĐCCTPTƯ) đã phải xây dựng "Đề án phòng chống tiêu cực trong hoạt động hành nghề LS" và đã đưa ra thảo luận tại phiên họp lần thứ 25 của BCĐCCTPTƯ. Trong phiên họp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã phát biểu một câu rất đáng để chúng ta suy ngẫm: “Không gươm, đao, súng, đạn nào bảo vệ được chế độ mà không có công lý”.